شهرستان ترکمن یکی از شهرستان‌های غربی استان گلستان است که در ساحل جنوب شرقی دریای مازندران ودر جلگه‌ای پست و هموار موسوم به جلگه‌ی گرگان واقع شده است. مساحت این شهرستان حدود ۱۹۱۸ کیلومترمربع می‌باشد. مختصات جغرافیایی این شهرستان به شرح زیر است: بین ۵۳ درجه و ۵۴ دقیقه تا ۵۴ درجه و ۲۸ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و بین ۳۶ درجه و ۴۹ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۲۴ دقیقه عرض شمالی از خط استوا (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان، ۳:۱۳۷۹).

شهرستان ترکمن که درگذشته به عنوان یکی از بخش‌های شهرستان گرگان اداره می‌شد، بعد از انقلاب اسلامی درمورخه ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ طی تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ۲۴۶۶د طرح قانونی تقسیمات کشوری وزارت کشور، از آن شهرستان منتزع گردیده و خود به صورت شهرستان مستقلی با همین نام و با مرکزیت شهر بندرترکمن درآمد (بدیعی،۲۵۱:۱۳۶۲). این شهرستان تمامی سواحل شرقی دریای خزر در خاک ایران را که حدود ۷۰کیلومتر است به خود اختصاص داده است.
(جهت اطلاعات بیشتر به کتاب “نگرشی جغرافیایی به بندرترکمن” نگارش دکتر رحیم‌بردی آنامرادنژاد، انتشارات فراغی مراجعه نمایید.)