مقاله‌های جدید دکتر آنامرادنژاد

– ارزیابی مولفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی و تأثیر آن در امنیت اجتماعی شهر (مورد مطالعه: بابلسر)، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای) سال سوم، شماره۱۲، پاییز۱۳۹۲، صص۴۶-۳۳

– توسعه‌ی صنعت گردشگری در جهت توسعه‌ی پایدار شهری با استفاده از مدل swot (مطالعه‌ی موردی شهرستان سقز)، همایش ملی معماری پایدار وتوسعه شهری، بوکان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *