مجتمع‌های زیستی

کتاب  اصول برنامه ریزی مجتمع‌های زیستی در سال ١٣٩٣ توسط دانشگاه مازندران به چاپ رسیده و برای تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری تدوین شده است نویسنده کتاب دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه مازندران است.

جهت دریافت کتاب به کتابفروشی دانشگاه مازندران واقع در بابلسر و کتابفروشی پیام  روبروی دانشگاه تهران مراجعه نمایید و یا از طریق سایت فروش اینترنتی کتابفروشی دانشگاه مازندران به نشانی زیر سفارش دهید. قیمت کتاب ١٢ هزار تومان است.

http://www.umzshop.ir

دریافت رایگان مقالات لاتین

قابل توجه محققان ودانشجویان گرامی

از طریق لینک زیر بسیاری از مقالات لاتین قابل دریافت است. کافی است وارد سایت شده بعد از انتخاب مقاله از سمت راست روی کلمه libgen  یا کلمات پایینی آن کلیک نمایید

.http://libgen.io/scimag/index.php

استاد نمونه

از اساتید نمونه دانشگاه مازندران در هفته گرامیداشت مقام معلم قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، در سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، مراسم گرامی داشت روز معلم با حضور جمع کثیری از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری برگزار شد.  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران شیوه ی انتخاب استادان نمونه را به دو گونه معرفی کرد و افزود: شیوه اول، شیوه مرسوم دانشگاه بوده که بر اساس آن، متقاضیان فرم های مربوطه را تکمیل نمودند و بعد از بررسی در دانشکده، در کمیته تصمیم گیری دانشگاه جمع بندی شد و براساس دستورالعمل، ۳ درصد از اعضای هیات علمی گروه های سه گانه علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی و هنر و معماری، در صورتی که ۶۵ درصد امتیاز به بالا را احراز کرده باشند می توانستند در شمار منتخبین قرار گیرند که در مجموع ۱۰ نفر به این شیوه برگزیده شدند.  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران سپس به شیوه دوم انتخاب اعضای هیات علمی نمونه اشاره کرد و گفت: در این شیوه به دانشکده ها اختیار داده شد که در مجموع و با توجه به مولفه ها و شاخص هایی که یک هیات علمی نمونه باید دارا باشد، یک نفر را به کمیته ی تصمیم گیری معرفی کنند که در نهایت ۸ نفر نیز به این شیوه و به عنوان اعضای هیات علمی منتخب دانشکده ها معرفی شدند.

      در پایان مراسم، اعضای هیات علمی نمونه دانشگاه مازندران معرفی و تجلیل شدند. در ذیل به فهرست اعضای هیات علمی نمونه دانشگاه به تفکیک گروه های سه گانه اشاره شده است:


شیوه اول انتخاب:      گروه علوم پایه:   دکتر مجتبی محسنی    دکتر اکبر اصغرزاده

–   دکتر مسلم منصور لکورج

گروه علوم انسانی:   دکتر علی کریمی   دکتر صدیقه لطفی   دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد

–         دکتر اسفندیار ملکیان    دکتر سهیلا هاشمی

گروه فنی و مهندسی و هنر:   دکتر جمال قاسمی   دکتر عابد تقوی

 

 

 

مقاله های شهرنشینی

دانشجویان گرامی جهت دریافت مقاله های درس شهرنشینی  به لینکهای زیر مراجعه نمایید.

http://dr.moradnejad.ir/upload/files/Iran Urbanization95.pdf

http://dr.moradnejad.ir/upload/files/Urban plans.pdf

http://dr.moradnejad.ir/upload/files/urban pattrens.pdf

http://dr.moradnejad.ir/upload/files/pop in urban system.pdf

http://dr.moradnejad.ir/upload/files/Iran urban system.pdf

مجله‌های علمی -پژوهشی جغرافیا

فصلنامه های علمی- پژوهشی رشته جغرافیا

فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا http://gps.gu.ac.ir/
فصلنامه آمایش سرزمین http://jtcp.ut.ac.ir/
فصلنامه آمایش محیط  http://amayesh.com
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی http://serd.khu.ac.ir/
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای http://jzpm.miau.ac.ir/
فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا  http://hsmsp.modares.ac.ir/
فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی http://pogra.jrl.police.ir/
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی http://jrrp.um.ac.ir
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری  http://jupm.miau.ac.ir/
فصلنامه پژوهش های اقلیم شناسی  http://www.cri.ac.ir/show=187
فصلنامه پژوهش های  جغرافیای انسانی http://jhgr.ut.ac.ir/
فصلنامه پژوهش های  جغرافیای طبیعی http://jphgr.ut.ac.ir/
فصلنامه پژوهش های  روستایی  http://jrur.ut.ac.ir/
فصلنامه پژوهش های  ژئومورفولوژی کمی http://www.geomorphologyjournal.ir/
فصلنامه پژوهش های  فرسایش محیطی  http://magazine.hormozgan.ac.ir/
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی  uijs.ui.ac.ir
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  http://jgs.khu.ac.ir/
فصلنامه جغرافیا  http://gadab.iauctb.ac.ir/
فصلنامه جغرافیای انسانی http://journals.iau-garmsar.ac.ir
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) http://www.qeshm.ac.ir/Cat_24.aspx
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای http://gaij.usb.ac.ir/
فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی  http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/
فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی uijs.ui.ac.ir
فصلنامه جغرافیا و توسعه  http://gdij.usb.ac.ir/
فصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری http://jgusd.um.ac.ir
فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای  http://jgrd.um.ac.ir
فصلنامه جغرافیا و مخاطرا ت محیطی  http://geoeh.um.ac.ir
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی  http://journals.iaun.ac.ir
فصلنامه چشم انداز جغرافیایی http://www.geolandhs.ir/fa/default.aspx
فصلنامه ژئوپلیتیک  http://www.iag.ir/journal/
فصلنامه اطلاعات جغرافیایی  سپهر http://www.sepehr.org
فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران  http://www.irsgiss.ir
فصلنامه فضای جغرافیایی  http://www.geographic-space.ir/
فصلنامه علوم جغرافیایی http://js.mshdiau.ac.ir/JGRS/
فصلنامه فضای جغرافیایی http://www.geographic-space.ir/
فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/
فصلنامه جغرافیایی سرزمین http://srbiau.ac.ir/fa
فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری http://shahr.journals.umz.ac.ir/
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی http://journals.iau-garmsar.ac.ir/
فصلنامه هویت شهر http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/
فصلنامه مطالعات شهری http://www.urbstudies.ir/

 

پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، شانزدهمین دوره ی تجلیل از پژوهشگران برتر با حضور پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه در شامگاه شنبه چهاردهم آذرماه در سالن شهید کدخدایی سازمان مرکزی برگزار شد و از افراد ذیل به عنوان پژوهشگران برتر تقدیر به عمل آمد:

  • دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج و دکتر محمد محسنی دهکلانی از دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  • دکتر ولی ا… دبیدی روشن و دکتر الهه طالبی از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • دکتر حشمت ا… علی نژاد، دکتر رحمان حسین زاده و دکتر شهرام قاسمی میر از دانشکده شیمی
  • دکتر حمید ابهری و دکتر علی اکبر جعفری از دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • دکتر مرتضی قربان زاده آهنگر از دانشکده فنی و مهندسی
  • دکتر احمد احمدپور، دکتر حسین فخاری و دکتر میثم شیرخدایی از دانشکده علوم اقتصادی و اداری
  • دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی، دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد و دکتر قدسیه رضوانیان از دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
  • دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر، دکتر علی اکبر آشکاران، دکتر حسین میلانی و دکتر علیرضا خصالی از دانشکده علوم پایه
  • دکتر حسین جعفری و دکتر علی تقوی از دانشکده علوم ریاضی1394 2

 

تبریک دانشیاری

بدین وسیله از کلیه همکاران گرامی،سروران و دوستان ارجمند  که ارتقاء مرتبه بنده از استادیاری به دانشیاری را به صورت حضوری، تلفنی وایمیل تبریک گفته اند صمیمانه سپاسگزاری می نمایم و از خداوند بزرگ برای همه این عزیزان آرزوی توفیق روزافزون دارم.

مقالات جدید

درهمایش ملی «نقش گردشگری درتوسعه» که در اسفندماه ۱۳۹۲ دردانشگاه مازندران برگزار گردید مقالات زیر  به صورت سخنرانی و پوستر ارائه شدند:

– امکان‌سنجی توانمندی‌های گردشگری شهرستان محمودآباد (تنگناها و چالش‌های فراروی آن)؛ همایش ملی نقش گردشگری درتوسعه، بابلسر ۷ اسفند ۱۳۹۲

–  ارزیابی میزان  رضایت گردشگران داخلی از امکانات اقامت‌گاهی مقصد سفر (نمونه‌ی موردی: بابلسر)؛ همایش ملی نقش گردشگری درتوسعه، بابلسر ۷ اسفند ۱۳۹۲

اقتصاد و مدیریت شهری

مقاله‌ی جدید این‌جانب با عنوان «نقش مشارکت مردمی در اقتصاد و مدیریت شهری (مطالعه‌ی موردی: شهرآمل) در فصل‌نامه‌ی اقتصاد و مدیریت شهری، سال اول، شماره‌ی سوم، تابستان ۱۳۹۲ به چاپ رسیده است.

علاقمندان جهت دریافت فایل مقاله به این آدرس مراجعه نمایند.

آخرین آمار جمعیت شهرها و روستاهای ایران ۱۳۹۰

محققان گرامی؛
با مراجعه به این لینک، آمار جمعیتی تمامی شهرها، روستاها، دهستان‌ها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌های کشور را بر اساس نتایج آخرین سرشماری (سال ۱۳۹۰) با انتخاب نام هر استان دریافت نمایند. پژوهش‌گران گرامی فقط توجه داشته باشند که بعد از دانلود فایل اکسل مربوطه، عناوین هر ستون را بخاطر داشته باشند. مثلاً ستون جمعیت مربوط به شهرها ضمن این که بالای آن ستون «شهر» نوشته شده حرف لاتین مربوطه I است.

همایش جغرافیا؛ شهرسازی و توسعه‌ی پایدار

اولین «همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه‌ی پایدار» اسفندماه ۱۳۹۲ در تهران برگزار می‌گردد.‌‌
مقالات کلیه‌ی شرکت‌کنندگان پس از ثبت نام قطعی در civilica، مرجع دانش و کنسرسیوم ملی محتوای علمی وسامانه استنادی علوم جهان اسلام ISC به نام نویسندگان ثبت رسمی خواهد شد.

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده به همراه متن کامل مقالات: ۱۳۹۲/۱۰/۱۰
اعلام نتایج داوری: ۱۳۹۲/۱۰/۲۰
زمان ثبت نام نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
برگزاری همایش: ۱۳۹۲/۱۲/۸

محل برگزاری: تهران، آزادی، دانشکده‌ی صنعت هوایی.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.

چاپ مقاله‌ی جدید

مقاله‌ی جدید این‌جانب با عنوان «‌گونه‌بندی شهرهای بالای صدهزارنفری ایران … » در فصل‌نامه‌ی علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز درشماره ۴۴  تابستان ۱۳۹۲ به چاپ رسیده است.
علاقمندان جهت دریافت مقاله به این لینک مراجعه نمایند.

فصل‌نامه‌ی جدید

فصل‌نامه‌ی جدیدی با عنوان «مطالعات برنامه‌ریزی شهری» توسط گروه جغرافیای دانشگاه مازندران، با رویکرد علمی- پژوهشی در دست چاپ اولین شماره می‌باشد. دانشگاهیان گرامی می‌توانند جهت ارسال مقاله به این نشانی مراجعه نمایند.

جدیدترین منابع کنکور کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری سال ۱۳۹۱

برنامه ریزی شهری مبانی و ایران:
۱- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری- دکتر اسماعیل شیعه- دانشگاه علم و صنعت
۲- مبانی برنامه‌ریزی شهری در ایران- دکتر غلام‌حسین مجتهدزاده- پیام نور
۳- فرایندهای برنامه‌ریزی شهری در ایران- محمد تقی رهنمایی
۴- برنامه‌ریزی شهرهای جدید- دکتر کرامت‌الله زیاری– سمت
۵- تحلیلی از ویژگی‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران- ناصر مشهدی‌زاده دهاقانی- دانشگاه علم و صنعت
۶- منبع جدید- مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری- کرامت‌الله زیاری- انتشارات دانشگاه بین‌المللی چابهار

فلسفه جغرافیا…:
۱- حسین شکوئی؛ اندیشه‌های نو در فلسفه‌ب جغرافیا؛ جلد ۱، انتشارات گیتاشناسی، (اصلی) تا پایان فصل ۳
۲- احمد پوراحمد؛ قلمرو و فلسفه‌ی جغرافیا، اتشارات دانشگاه تهران، (اصلی)
۳- حسین شکوئی؛ فلسفه‌ی جغرافیا؛ انتشارات گیتاشناسی،(اصلی)، آبی رنگ

مبانی جغرافیای طبیعی…:
۱- فرج‌الله محمودی؛ ژئومورفولوژی ساختمانی، انتشارات پیام نور
۲- فرج‌الله محمودی؛ ژئومورفولوژی دینامیک، انتشارات پیام نور
۳- جمشید جداری عیوضی؛ ژئومورفولوژی ایران، انتشارات پیام نور
۴- بهلول علیجانی؛ محمد رضا کاویانی؛ مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت، تا آخر ابرها
۵- بهلول علیجانی؛ آب و هوای ایران، انتشارات پیام نور

جغرافیای شهری… “مبانی و ایران”:
۱- حسین شکویی؛ دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، جلد ۱، انتشارات سمت، (اصلی)کامل خوانده شود. بسیار بسیار مهم
۲- اصغر نظریان؛ پویایی نظام شهری ایران، انتشارات مبتکران ۱۳۸۷ (اصلی)بسیار بسیار مهم
۳- اصغر نظریان؛ جغرافیای شهری ایران، از ص ۱۰۶ تا آخر، (اصلی)
۴- سید محسن حبیبی؛ از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران. (اصلی و کلی وار)

برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی… “مبانی و ایران”:
۱- مظفر صرافی؛ مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای. (کتاب کمیاب) (اصلی)بسیار مهم
۲- محمدرضا رضوانی؛ مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه‌ روستایی در ایران، نشر قومس.(اصلی) بسیار بسیار مهم
۳- حسین زاده دلیر؛ برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، انتشارات سمت، (اصلی)
۴- کرامت‌الله زیاری؛ اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، انتشارات دانشگاه تهران. (اصلی)مهم
۵- عباس سعیدی؛ مبانی جغرافیای روستایی، ۲ فصل آخر برای ناحیه ایبسیار مهم

زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی):
۱- واژگان ضروری تافل (لغت)
۲- ۵۰۴ (لغت)
۳- متون علوم انسانی به زبان انگلیسی، (هیومن ۲)، انتشارات سمت
۴- مینو عسجدی، متون جغرافیای انسانی، جلد ۱ و ۲، پیام نور
۵- شاپور گودرزی‌نژاد، مینو عسجدی، جغرافیای طبیعی(فیزیکال)، انتشارات سمت

مقاله‌های جدید دکتر آنامرادنژاد

– ارزیابی مولفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی و تأثیر آن در امنیت اجتماعی شهر (مورد مطالعه: بابلسر)، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای) سال سوم، شماره۱۲، پاییز۱۳۹۲، صص۴۶-۳۳

– توسعه‌ی صنعت گردشگری در جهت توسعه‌ی پایدار شهری با استفاده از مدل swot (مطالعه‌ی موردی شهرستان سقز)، همایش ملی معماری پایدار وتوسعه شهری، بوکان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

داشته‌های ارزشمند سواحل شرقی دریای خزر

در غرب استان گلستان و ناحیه‌ی شرقی دریای خزر، سواحل، جزایر و بنادر، چنان ترکیب جامع و یک‌پارچه‌ای به وجود آورده‌اند که از نقطه نظر تنوع و تکثر کم نظیر و در پاره‌ای حوزه‌ها بی‌نظیر است. وجود بنادر قدیمی چون بندرگز با تاریخ بیش از پانصد سال و بخش پایانی دیوار قزل آلانگ (بزرگ‌ترین دیوار جهان پس از دیوار چین) مربوط به دوره‌ی پارت و ساسانی در گمیشان و بندرترکمن، آثار تاریخی و ده‌ها تپه‌ی باستانی، آتش‌کده‌ها و قلاع کهن، وجود بزرگ‌ترین خلیج دریای خزر (خلیج گرگان)، بزرگ‌ترین جزیره‌ی دریای خزر و تنها جزیره‌ی ایرانی این دریا (جزیره‌ی آشوراده)، زیستگاه بهترین نوع خاویار سیاه جهان (۴۰ درصد این خاویار در این ناحیه بدست می‌آید)، اولین تالاب بین‌المللی ثبت شده در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر (تالاب میانکاله) و تالاب بین‌المللی گمیشان در گمیش‌تپه و در حاشیه‌ی شرقی دریای خزر، پناه‌گاه حیات وحش و یکی از ۹ ذخیره‌گاه زیست‌کره در ایران و مهم‌تر از همه، هم‌زیستی اقوام فارس، ترک، ترکمن، قزاق، ارمنی، مازندرانی، سیستانی و… در طول تاریخ در این نواحی، موزائیک زیستی خارق‌العاده را در این بخش از میهن عزیزمان به‌وجود آورده است.

بندرترکمن، اولین شهر ایرانی است که به طور کامل توسط معماران تحصیل‌کرده‌ی نوین طراحی و معماری شده است. ساختمان گمرک بندرگز توسط مهندسین بلژیکی در سال ۱۲۸۱ طراحی و ساخته شده، اولین مدرسه‌ی ابتدایی در بندرگز در سال ۱۲۸۷ تاسیس شده و اولین کارخانه برق حرارتی در سال ۱۲۹۴ و در همین سال اولین کارخانه پنبه پاک‌کنی توسط یک بازرگان تبعه‌ی روس راه‌اندازی شده است. بندر و جزیره‌ی آبسکون (محل مرگ آخرین پادشاه خوارزمی)، انتهای راه خاکی و آغاز راه آبی جاده‌ی ابریشم در قسمت آسیایی و تامین‌کننده‌ی بخشی از نیازهای قاره‌ی اروپا از طریق این راه خاکی در شرق و حاجی طرخان و باکو در غرب دریای خزر بوده است، هم‌چنان که بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران و روابط تجاری- بازرگانی و سیاسی – نظامی ایران و روسیه در این سرزمین شکل گرفته است.

به نقل از سایت انجمن مفاخر معماری ایران.

دریافت آمار

دانشجویان گرامی؛
برای دریافت آمار مربوط به پروژه‌ی درس برنامه‌ریزی مسکن مراحل زیر را دنبال نمایید:

۱- مراجعه به سایت مرکز آمار ایران
۲- انتخاب ” سرشماری‌ها” از منوی بالا
۳- ” نتایج سرشماری ۱۳۸۵” از منوی سمت راست
۴- نتایج تفصیلی استانها ۸۵
۵- انتخاب شهرستان مربوطه ودانلود فایل آن